top of page

Corporate communicatie

“Corporate communicatie, één van de bouwstenen van een succesvolle organisatie”

Alleen als u weet waar u heen wilt, kunt u communicatie op een effectieve wijze inzetten. Samen met u bepaalt ComPuls eerst wat de kerngedachten zijn waarop een communicatiestrategie kan worden gebaseerd. Dan pas volgt het plan en komen we gezamenlijk tot een keuze voor de in te zetten middelen.


De communicatiemiddelen die u gebruikt - uw website, de wijze waarop u de pers te woord staat, uw interne nieuwsbrief, uw inzet op de sociale media -  hebben het meeste effect als ze op elkaar worden afgestemd. En werken misschien wel beter als u eens vanuit een ander perspectief kijkt.

bottom of page