Nadat ik mijn studie psychologie aan de Universiteit van Tilburg afrondde, werkte ik achtereenvolgens bij verschillende werkgevers in de communicatie. Aan zowel klant- als bureauzijde, in profit en non-profit. Sinds 2009 werk ik als zelfstandig communicatieadviseur & tekstschrijver. Vanuit mijn specialismes tekst, corporate, online en interne communicatie ontwikkel ik ook onderwijsmaterialen op communicatiegebied. Naast kortlopende klussen op het gebied van tekst en communicatie, werk ik op interimbasis aan grotere projecten.

Ik ben thuis in:
-interne communicatie
-projectcommunicatie
-communicatie bij veranderingen (o.a. communicatie bij   verhuizingen en overgang naar Het Nieuwe Werken)
-tekstschrijven & (web)redactie
-social media
-online communicatie
-contentmarketing
-externe corporate communicatie 
-arbeidsmarktcommunicatie

Over ComPuls

Wie ik ben

Vicky Puls

Utrechtse Heuvelrug - 2 zoons - groene thee - cappuccino - hockey - afwisseling - zowel thuis in commerciële omgeving als bij de overheid - blijven leren - werkt graag samen met anderen - is soms liever alleen

In 2009 is ComPuls opgericht. Het vakgebied is sindsdien veranderd, de uitgangspunten niet. Zonder basis geen effectieve communicatie. Zo is 'Iets willen doen met Facebook' bijvoorbeeld  geen goed uitgangspunt. Samen met u bepaalt ComPuls daarom eerst de eindbestemming. Vervolgens wordt de te volgen structuur vormgegeven en worden de best passende communicatiemiddelen gekozen. 
 

Het vastgestelde einddoel blijft bij het schrijven van teksten en het realiseren van middelen steeds in gedachten. Maar, afwijken van de gekozen route kan natuurlijk altijd. Een uitstapje kan immers inspirerend en verrassend zijn. En experimenteren soms ook. Belangrijk is om altijd bewuste keuzes te maken en de doelen niet uit het oog te verliezen.